data publikacji – 18.07.2022r.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Administratorem danych jest Kamila Gola-Rusin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą kamassist.pl Kamila Gola-Rusin, Adres: Rudna Mała, ul. Brzozowa nr 1, 36-054 Głogów Małopolski, NIP: 5170372499, REGON: 363115160
 2. Z administratorem może Pan/Pani się skontaktować, pisząc na adres e-mail: biuro@kamassist.pl
 3. Kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail, przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.

ZASADY

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jest Pan/Pani w żaden sposób zmuszany/a do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Ta strona internetowa, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Pana/Pani znaczenie.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Pani/Pana danych.  
 2. Informuję, że nie wszystkie uprawnienia przysługują Panu/Pani bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Panią/Pana mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:
CELPODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa pocztyWysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pani/Pana dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODOJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu. 
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowejW tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora. 
Wykorzystanie cookies na stroniePodstawą jest Pana/Pani zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej. 
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na FacebookuPodstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora Pana/Pani danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Pani/Pana zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówJest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
Księgowy/rachunkowyJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Pana/Pani Prawa

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny 
 2. Prawo dostępu do danych osobowych
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych 
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
 7. Prawo do przenoszenia danych 
 8. Prawo do wniesienia skargi 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem platformy.
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Pana/Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 4. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:
 1. zenbox.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze; 
 2. poczta.zenbox.pl – w celu korzystania z poczty elektronicznej; 
 3. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
 1. Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
 2. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 3. YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
 4. Disqus platforma umożliwiająca osadzanie komentarzy pod artykułami na stronie internetowej;
 5. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
 1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 3. YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,
 4. LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 5. Vimeo, Inc. –  https://vimeo.com/features/video-privacy,
 6. Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 

 1. Ta strona internetowa, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
 5. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 1. wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Vimeo;
 2. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

LOGI SERWERA 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS 

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. 
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. 
 4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.  
 5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę. 
 6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 

Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Ta strona internetowa, zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn.
 1. Poprzez wtyczkę może Pan/Pani bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
 2. Jeżeli odwiedza Pan/Pani moją stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Pana/Pani wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jest Pan/Pani zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Pana/Pani adresie IP.
 3. Nie dysponuję informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich politykami prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 4. Jeżeli nie chce Pan/Pani, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Pana/Pani wizyt na mojej stronie, to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.